Det levende hav

Jeg har fisket til familiens selvforsyning hele mit voksenliv. Det har været naturligt at være medlem af Dansk Amatørfiskerforening, der som faglig organisation arbejder for gode vilkår for havmiljøet såvel som for øboere og strandboere, der som jeg er selvforsyningsfiskere.

Gennem årene har jeg skrevet artikler til foreningens blad "Fritidsfiskeren"

i 2017 var jeg med- initiativtager til oprettelse af Helnæs Fiskeriforening, som jeg i dag er formand for.

Jeg er medlem af bestyrelsen i Landsforeningen Levende Hav. Vi arbejder aktivt for et levende hav- og kystmiljø lokalt og globalt. For tiden - 2019 - har vi et fisker til fisker projekt i Tanzania og vi har arbejdet aktivt med tejnefiskeri efter jomfruhummer, flygtningeproblematil med Anton so flygtningeskib i Nordvesttyskland, forurening fra havdambrug mm


Se hjemmesiden


www.levendehav.dk