En fortælling om M/S Antons rejse som flygtningebåd til Nordvesttyskland i samarbejde med den fynske kunstner Jens Galshiødt og den tyske organisation Outlaw

En grundig rapport om Levende Havs researchrejse med kutteren Anton til svenske og norske fiskerihavne for at søge oplysninger om naturskånsomt fiskeri med tejner efter jomfruhummer.

3 PDF filer

Rapport

Turdagbog

Bilag

En fortælling om en muslingetrawler, som ulovligt forberedte at opfiske muslinger i Nørre Fjord, Helnæs Bugt

Digitalt kompendium om muslinger i vore farvande

En rapport om dyrkning af muslinger i Nørre Fjord Helnæs Bugt 2009 - 19


Et essay om et personligt forhold til Roulv, næsboernes gode, som levede på Sydvestfyn i tidlig vikingetid.